08:00 - 10:00 CET
09:00 - 11:00 GRT
Track
by
WAKE UP NOW

Renata Scoto, Soprano...
Antonino Votto, Conduc...
Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024  8:52 CET  |  9:52 GRT
Legal note
Γενικοί Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου classicalradio.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Το Classical Radio δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Classical Radio διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αυστηρά για προσωπική χρήση μέσω της ιστοσελίδας classicalradio.gr.

Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Classical Radio.

Επικοινωνία & Περιεχόμενο

Το Classical Radio διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, διόρθωσης, προσαρμογής και γενικά οποιασδήποτε τροποποίησης των κειμένων και υλικών που αποστέλλονται προς αυτό.Επίσης το classicalradio.gr διατηρεί το δικαίωμα της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω του classicalradio.gr.

Η ευθύνη των πληροφοριών που παρέχονται στο Classical Radio μέσω δελτίων τύπου, newsletters, e-mail, επιστολών και λοιπών μηνυμάτων, βαραίνει τον αποστολέα.

Το Classical Radio καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου στο classicalradio.gr να είναι αληθές, έγκυρο και έγκαιρο κατά την ανάρτησή του, χωρίς όμως να εγγυάται για τα παραπάνω. Το Classical Radio δεν ευθύνεται για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και των στοιχείων που περιέχονται σ΄αυτόν.

Το Classical Radio δεν ευθύνεται για την μεταβολή των στοιχείων, την ματαίωση ή την ακύρωση των εκδηλώσεων και λοιπών events που αναρτούνται στο classicalradio.gr. Επίσης, παρά την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται στο να αναρτούνται οι διορθώσεις στις μεταβολές των στοιχείων, ενδέχεται να μην επιτυγχάνεται πάντα. Συνεπώς το Classical Radio δεν ευθύνεται για τυχών προβολή λανθασμένων στοιχείων.

Το Classical Radio δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων. Το Classical Radio δεν ελέγχει το περιεχόμενο, την ποιότητα και την εγκυρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και εταιριών στα οποία παραπέμπει μέσω links ή διαφημιστικών banners.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν συγκαταλέγονται στο classicalradio.gr έχουν τεθεί για λόγους ενημέρωσης. Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους θα αφαιρεθούν άμεσα.

Συμπεριφορά Χρηστών

Στο classicalradio.gr είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών στο ευρύτερο Διαδίκτυο με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών internet. Οι συνομιλίες αυτές πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τρίτα πρόσωπα. Οι απόψεις που εκφράζουν οι επισκέπτες/χρήστες μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το Classical Radio. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις των χρηστών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στο Classical Radio τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη/επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Παρόλο που το classicalradio.gr παρέχει στους χρήστες του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει.

Προσωπικά Δεδομένα

Το classicalradio.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα:
α) όταν ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του
β) όταν αποστέλλει προς το Classical Radio: sms, φόρμες επικοινωνίας, e-mail, επιστολές και λοιπά μηνύματα
γ) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του
δ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά/διαφημιστικά προγράμματά του.
Το classicalradio.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του classicalradio.gr σε κανένα τρίτο φορέα.

Το classicalradio.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:
• Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.
• Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το classicalradio.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το classicalradio.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη του classicalradio.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το Classical Radio.
• Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.


Η επίσκεψη στο classicalradio.gr αποτελεί για τους επισκέπτες/χρήστες ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.
CLASSICAL RADIO